Bắt con rể "cậu Thủy"

Bắt con rể "cậu Thủy" Đến thời điểm này, công an đã bắt giữ 5 người trong đường dây làm giả hài cốt liệt sĩ do Nguyễn Thanh Thúy,...