"Mỹ nhân tốc độ đẹp nhất Việt Nam" làm gì để có 3 vòng 86-63-94(cm)

Sự kiện: Tập gym
Nếu bạn hoài nghi về con số tập 30 phút liệu có đem lại ích lợi nhiều hay nghĩ rằng bản chất "người đẹp tập gì cũng đẹp", thì theo khoa học tập trong 30 phút đem lại vô vàn tác dụng tốt.
Theo Lan Tường (Dân Việt)

sự kiện Tập gym