Nguồn: http://danviet.vn/nam-than-nhac-sen-vo-hoai-nam-ly-haikhoe-body-dinh-cao-50202131212584700.htm

Theo Nguyên Bảo (tổng hợp) (Dân Việt)

sự kiện Tập gym