Nguồn: http://danviet.vn/ba-xa-ung-hoang-phuc-vo-le-hoang-the-men-cang-de-cang-dep-cang-tran-vien-man-5...

Theo Nguyên Bảo (tổng hợp) (Dân Việt)

sự kiện Ưng Hoàng Phúc