Nguồn: http://danviet.vn/nam-doanh-nhan-dien-trai-sang-lap-nen-tang-hen-ho-moi-bi-bat-giu-la-ai-5020212...

Theo Nghi Dung (tổng hợp) (Dân Việt)

sự kiện Kinh tế toàn cảnh