So sánh iPhone 6 với Nexus 6

So sánh iPhone 6 với Nexus 6 Nếu so sánh sự nổi tiếng thì Nexus 6 chưa "đủ tuổi" để cạnh tranh với chiếc iPhone 6 đình đám của Apple, nhưng...