Triệu phú tri thức mới trả lời đúng hết trọn bộ 15 câu hỏi này

Sự kiện: Quiz

Cùng thử sức xem bạn làm đúng bao nhiêu câu nhé!

1

"Đi đêm lắm có ngày gặp ..." gì?

Nguồn: https://nongthonviet.com.vn/trieu-phu-tri-thuc-moi-tra-loi-dung-het-tron-bo-15-cau-hoi-nay-14124...

Cả nghìn người không thể trả lời đúng trọn bộ 15 câu hỏi này

Cùng thử sức xem bạn làm đúng bao nhiêu câu nhé!

Chia sẻ
Theo MINH CHÂU (Nông thôn Việt)
Quiz Xem thêm
Báo lỗi nội dung