Cả nghìn người không thể trả lời đúng trọn bộ 15 câu hỏi này

Sự kiện: Quiz

Cùng thử sức xem bạn làm đúng bao nhiêu câu nhé!

1

Điền từ còn thiếu vào chỗ trống trong câu: “Miệng ăn … lở”?

Nguồn: https://nongthonviet.com.vn/ca-nghin-nguoi-khong-the-tra-loi-dung-tron-bo-15-cau-hoi-nay-1406599...

Có cả biển tri thức mới trả lời đúng trọn bộ câu hỏi này

Cùng thử sức xem bạn làm đúng bao nhiêu câu nhé!

Chia sẻ
Theo QUANG TÙNG (Nông thôn Việt)
Quiz Xem thêm
Báo lỗi nội dung