Loay hoay cả buổi mới trả lời đúng hết bộ 15 câu hỏi này

Sự kiện: Quiz

Cùng thử sức xem bạn làm đúng bao nhiêu câu nhé!

1

Điền từ còn thiếu vào chỗ trống trong câu: “Trâu buộc ghét trâu …”?

Nguồn: https://nongthonviet.com.vn/loay-hoay-ca-buoi-moi-tra-loi-dung-het-bo-15-cau-hoi-nay-1399860.ngn

Bộ câu hỏi siêu hóc búa khiến ai cũng vò đầu bứt tai

Cùng thử sức xem bạn làm đúng bao nhiêu câu nhé!

Chia sẻ
Theo QUANG TÙNG (Nông thôn Việt)
Quiz Xem thêm
Báo lỗi nội dung