Học phí các trường đại học khối Luật, Kinh tế năm 2024: Cao nhất hơn 800 triệu đồng

Các trường đại học chuyên đào tạo ngành Luật, Kinh tế trên cả nước vừa công bố mức học phí, dao động từ hơn vài chục triệu lên đến hơn 800 triệu đồng/khóa học.

Theo đề án tuyển sinh năm 2024, trường Đại học Luật Hà Nội có mức thu học phí dự kiến khoảng hơn 25 triệu đồng/năm đối với chương trình đại trà và hơn 50 triệu đồng/năm đối với chương trình đào tạo chất lượng cao.

Đối với sinh viên học các chương trình đại trà, năm học 2024 - 2025, mức học phí dự kiến 2,538 triệu đồng/tháng (1,41 triệu đồng x 1,8 lần), tương đương 725.000 đồng/tín chỉ.

Với sinh viên chương trình đào tạo chất lượng cao, năm học 2024 - 2025, mức học phí dự kiến 5,076 triệu đồng/tháng (2,538 triệu đồng x 2 lần) tương đương 725.000 đồng/tín chỉ với các môn học thực tập chuyên môn, khóa luận tốt nghiệp, giáo dục quốc phòng an ninh.

Đối với các môn học khác nhà trường thu 1,6 triệu đồng/tín chỉ.

Cả hai chương trình đào tạo của trường đều thu 5 tháng/học kỳ, 40 tháng/khóa học, 140 tín chỉ/khóa học.

Năm học 2024 - 2025, trường Đại học Kinh tế - Luật (Đại học Quốc gia TP.HCM), tổ chức hai chương trình đào tạo gồm: Đào tạo bằng tiếng Việt và tiếng Anh.

Theo đó, chương trình đào tạo bằng tiếng Việt có mức học phí 27,5 triệu đồng (năm 1) và đào tạo bằng tiếng Anh 57,6 triệu đồng (năm 1). Sau đó, các năm sau mỗi năm trường tăng từ 10% – 12,8%. Tổng số tín chỉ của các chương trình đào tạo của trường là 130 tín chỉ.

Trường hợp sinh viên học lại, cải thiện, học song ngành, ngoài chương trình đào tạo, tích lũy kiến thức thì học phí của các học phần này sẽ tính theo số tín chỉ học.

Năm 2024 - 2025, trường Đại học Luật- Đại học Huế có mức học phí áp dụng với sinh viên chính quy dự kiến mức thu là 14 triệu đồng/năm/sinh viên. Mức tăng hàng năm (nếu có) không quá 20% so với mức học phí năm liền kề.

Nhiều trường đại học có tiếng đã công bố mức học phí năm học 2024 - 2025. Theo đó, học phí dao động từ 25 triệu đồng đến 490 triệu đồng/ sinh viên/năm học.

Với các trường top trên khối kinh tế, Học viện Tài chính đã thông tin về mức học phí dự kiến năm học 2024 - 2025. Theo đó, học phí chương trình chuẩn là 25 triệu đồng/sinh viên/năm học.

Học phí Chương trình định hướng chứng chỉ quốc tế là 50 triệu đồng/sinh viên/năm học.

Học phí diện tuyển sinh theo đặt hàng: 43 triệu đồng/sinh viên/năm học.

Từ những năm học sau, học phí có thể thay đổi khi nhà nước thay đổi chính sách về học phí, trường hợp tăng thì mức tăng không quá 10% so với năm học trước.

Học phí đối với lưu học sinh diện tự túc kinh phí: Theo quy định của Học viện đối với sinh viên nước ngoài diện tự túc kinh phí.

Chương trình liên kết đào tạo mỗi bên cấp một bằng đại học giữa Học viện Tài chính với Trường Đại học Greenwich (Vương quốc Anh), học phí không thay đổi trong suốt 4 năm học.

Cụ thể như sau:

Học 4 năm trong nước là: 70 triệu đồng/sinh viên/năm học (280 triệu đồng/sinh viên/khóa học).

Học 3 năm trong nước + 1 năm tại Trường Đại học Greenwich (Vương quốc Anh) là: 70 triệu đồng/sinh viên/năm học (cho 3 năm học trong nước); 490 triệu đồng/sinh viên/năm học (cho 1 năm học tại Trường Đại học Greenwich); tổng cộng là: 700 triệu đồng/sinh viên/khóa học.

Chương trình liên kết đào tạo Đại học Toulon cấp bằng học trong 3 năm: Chuyên ngành Bảo hiểm - Ngân hàng - Tài chính là 171 triệu đồng (mức học phí bình quân: 57 triệu đồng/sinh viên/năm học); chuyên ngành Kế toán - Kiểm soát - Kiểm toán là 180 triệu đồng (mức học phí 2 năm đầu là 57 triệu đồng/sinh viên/năm học, riêng năm cuối là 66 triệu đồng/sinh viên/ năm học).

Trường Đại học Kinh tế- ĐH Quốc gia Hà Nội, các chương trình đào tạo sinh viên chính quy của Trường Đại học Kinh tế có học phí dự kiến khác nhau theo từng năm học.

Theo đó, năm học 2023-2024: 4,4 triệu đồng/tháng (tương đương 44 triệu đồng/năm)

Năm học 2024-2025: 4,6 triệu đồng/tháng (tương đương 46 triệu đồng/năm)

Năm học 2025-2026: 4,8 triệu đồng/tháng (tương đương 48 triệu đồng/năm)

Năm học 2026-2027: Dự kiến tăng không quá 5% so với năm học 2025-2026

Riêng ngành Quản trị kinh doanh dành cho các tài năng thể thao: Mức học phí dự kiến áp dụng cho khóa tuyển sinh năm 2023: 98 triệu đồng/sinh viên/ khóa học (tương ứng hơn 2,4 triệu đồng/tháng; 770 nghìn đồng/tín chỉ).

Đối với trường hợp, sinh viên đại học liên kết đào tạo với các chương trình nước ngoài sẽ có những mức học phí dự kiến khác nhau:

Ngành Quản trị kinh doanh liên kết với Đại học Troy, Hoa Kỳ và do Đại học Troy cấp bằng (không áp dụng chính sách miễn giảm học phí) có mức học phí BSBA TROY: 14.200 USD/khóa (tương đương với 335,12 triệu đồng/khóa, áp dụng năm tuyển sinh 2023). Sinh viên đăng ký và trúng tuyển vào chương trình, khóa 22, niên khóa 2023 – 2027 được cấp học bổng trị giá 821 USD / sinh viên/ khóa học (tương đương khoảng 19,375 triệu đồng).

Ngành Quản trị kinh doanh liên kết với Đại học St.Francis, Hoa Kỳ và do Đại học St.Francis cấp bằng (không áp dụng chính sách miễn giảm học phí):

Mức học phí BBA USF: 14.484 USD/khóa (tương đương với 341,822 triệu đồng/khóa, áp dụng năm tuyển sinh 2023). Sinh viên đăng ký và trúng tuyển vào chương trình, khóa 3, niên khóa 2023 – 2027 được cấp học bổng trị giá 2.205 USD/sinh viên/khóa học (tương đương 52,038 triệu đồng).

Với trường ĐH Quốc tế (ĐH Quốc gia Hà Nội) vừa có các chương trình đào tạo do Đại học Quốc gia Hà Nội cấp bằng, vừa có các chương trình đào tạo song bằng do Đại học Quốc gia Hà Nội và các trường đối tác cùng cấp bằng nên học phí học tập dự kiến cũng có sự chênh lệch.

Đối với các chương trình đào tạo do Đại học Quốc gia Hà Nội cấp bằng dự kiến chi phí toàn khóa học (từ năm học 2023-2024 đến năm học 2026-2027) từ 170 triệu đồng cho đến hơn 231 triệu đồng tùy ngành đào tạo.

Học viện Ngân hàng cho biết học phí năm học 2024-2024 dự kiến dao động từ 25-37 triệu đồng. Trong đó, các chương trình đào tạo chuẩn thuộc nhóm ngành Kinh doanh quản lý và pháp luật, học phí là 25 triệu đồng/năm/học sinh; khối ngành Công nghệ thông tin là 26,5 triệu đồng/năm và khối ngành Nhân văn, Khoa học xã hội là 26 triệu đồng/năm. Mức học phí cao nhất áp dụng với các chương trình chất lượng cao.

Theo đó, với chương trình liên kết quốc tế, học phí dao động 340-380 triệu đồng cho cả khóa 4 năm, có thể cao hơn nếu sinh viên chọn học năm cuối ở trường liên kết.

Học phí năm học 2024-2025 của Học viện Báo chí và Tuyên truyền dự kiến 506.900 đồng/tín chỉ, áp dụng với các chương trình đại trà. Các ngành Quảng cáo, Quan hệ công chúng chuyên nghiệp, Quan hệ chính trị và truyền thông quốc tế, Thông tin đối ngoại, Ngôn ngữ Anh, Xã hội học, Biên tập xuất bản thu cao hơn, dự kiến 1.058.200 triệu đồng/tín chỉ.

Các ngành đào tạo giảng viên lý luận chính trị (Triết học, Chủ nghĩa xã hội khoa học, Kinh tế chính trị, Lịch sử Đảng Cộng sản Việt Nam, Tư tưởng Hồ Chí Minh) được miễn học phí.

Tại phía Nam, trường đại học Luật TP.HCM công bố mức học phí áp dụng đối với các trình độ đào tạo của trường từ năm học 2023 - 2024.

Theo đó, mức học phí áp dụng đối với các trình độ đào tạo của Đại học Luật TP.HCM sẽ được điều chỉnh và mức học phí dự kiến kể từ năm học 2024 - 2025 đến năm học 2026 - 2027 cụ thể như sau:

Đối với khóa tuyển sinh năm 2023, trong năm học 2024 - 2025 sẽ có mức học phí dao động từ 35,25 - 181,5 triệu tùy từng ngành đào tạo.

Năm 2024- 20225, mức học phí tại Đại học Kinh tế TPHCM chương trình chính quy tại cơ sở chính TPHCM có mức thấp nhất là 975.000 đồng/tín chỉ và mức cao nhất ở chương trình Asean Coop lên đến 3,29 triệu đồng/tín chỉ.

Theo nhà trường, lộ trình tăng học phí mỗi năm tại cơ sở chính TPHCM tăng không quá 10% mỗi năm.

Còn tại phân hiệu Vĩnh Long, học phí năm học 2024-2025 dự kiến bằng 65% học phí tại cơ sở TPHCM với 625.000 tín chỉ, lộ trình tăng học phí không quá 5%/năm.

Trong thông tin tuyển sinh năm 2024, Trường Đại học Ngân hàng TPHCM thông tin học phí dự kiến và lộ trình tăng học phí tối đa cho mỗi năm.

Theo đó, học phí chương trình đại học chính quy năm học 2024-2025 dự kiến 10,557 triệu đồng/học kỳ.

Học phí chương trình đại học chính quy chất lượng cao (tiếng Anh bán phần), đại học chính quy (tiếng Anh bán phần), chương trình đào tạo đặc biệt cùng có mức học phí 20,267 triệu đồng/học kỳ.

Đối với chương trình đại học chính quy quốc tế cấp song bằng và học phí chương trình liên kết đào tạo quốc tế do đại học đối tác cấp bằng:

Tổng học phí tối đa 212 triệu đồng/toàn khóa học (đã bao gồm học phí tiếng Anh, chương trình chính khóa, kỹ năng mềm...). Sinh viên học 8 học kỳ, học phí trung bình 26,5 triệu đồng/học kỳ. Học phí được tính theo số tín chỉ sinh viên đăng ký học trên mỗi học kỳ và ổn định trong toàn khóa học.

Học phí chương trình cử nhân Pathway, giai đoạn một học tại Trường Đại học Ngân hàng tổng học phí 100 triệu đồng/2 năm (học phí trên chưa bao gồm chương trình tiếng Anh học thuật và được đóng trước mỗi học kỳ); giai đoạn 2 học tại trường đại học đối tác học phí tùy từng năm và từng trường đối tác.

Về lộ trình tăng học phí, đối với hệ đại học chính quy, lộ trình tăng học phí theo quy định.

Đối với hệ đại học chính quy chương trình chất lượng cao (tiếng Anh bán phần), đại học chính quy chương trình đào tạo đặc biệt mức tăng không quá 10%.

Tại Trường Đại học Kinh tế - Luật (Đại học Quốc gia TPHCM), dự kiến đến năm 2026-2027, học phí của chương trình chuẩn là 34,3 triệu đồng/năm và 73 triệu đồng/năm đối với chương trình tiếng Anh.

Theo đề án tuyển sinh Trường Đại học Bách khoa (Đại học Quốc gia TPHCM), năm 2024 trường có 8 chương trình đào tạo với mức học phí thấp nhất từ 30 triệu đồng đến mức cao nhất là 807 triệu đồng/năm.

Cụ thể, các chương trình gồm tiêu chuẩn; tài năng và chương trình kỹ sư chất lượng cao Việt - Pháp (PFIEV) cùng có mức học phí khoảng 15 triệu đồng/học kỳ.

Chương trình định hướng Nhật Bản học phí khoảng 30 triệu đồng/học kỳ.

Chương trình tiên tiến; chương trình dạy & học bằng tiếng Anh gồm 22 ngành cùng có mức học phí khoảng 40 triệu đồng/học kỳ.

Chương trình chuyển tiếp Quốc tế (Nhật Bản) ngành kỹ thuật điện, điện tử 2,5 năm đầu học tại Việt Nam có mức học phí khoảng 30 triệu đồng/tháng; 2 năm cuối chuyển tiếp sang đại học đối tác nhật học phí khoảng 91 triệu đồng/năm theo tỷ giá ngoại tệ tháng 1/2024.

Mức học phí cao nhất ở chương trình chuyển tiếp quốc tế (Úc, New Zealand) 2-2,5 năm đầu học ở Việt Nam học phí khoảng 40 triệu đồng/học kỳ (chưa kể học kỳ Pre-English), 2-2,5 năm cuối chuyển tiếp sang đại học đối tác Úc/ New Zealand, học phí khoảng 566-807 triệu đồng/năm.

Nguồn: [Link nguồn]

Theo quy định của Nhà nước, có một số ngành được miễn giảm học phí; đồng thời các cơ sở đào tạo cũng có chính sách hỗ trợ học phí với một số ngành đặc thù để thu hút sinh viên.

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Đỗ Hợp ([Tên nguồn])
Những điều cần biết về tuyển sinh đại học, cao đẳng Xem thêm
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN