Hai trường Công an công bố đề án tuyển sinh 2023

Học viện Cảnh sát Nhân dân và Trường Đại học Cảnh sát Nhân dân là hai cơ sở đào tạo đầu tiên thuộc Bộ Công an công bố đề án tuyển sinh năm 2023.

Theo đó, Học viện Cảnh sát Nhân dân (CSND) tuyển sinh từ Thừa Thiên Huế trở ra.

Hai trường Công an công bố đề án tuyển sinh 2023 - 1

Học viện tuyển sinh theo 3 phương thức:

Phương thức 1: tuyển thẳng theo quy chế tuyển sinh hiện hành của Bộ GD&ĐT và quy định của Bộ Công an.

Phương thức 2: xét tuyển thẳng kết hợp chứng chỉ ngoại ngữ quốc tế với kết quả học tập THPT.

Phương thức 3: xét tuyển kết hợp kết quả thi tốt nghiệp THPT với kết quả bài thi đánh giá của Bộ Công an.

Đối với phương thức 3, điểm xét tuyển là tổng điểm của 3 môn thuộc tổ hợp xét tuyển từ kết quả thi tốt nghiệp THPT vào trường Công an Nhân dân (chiếm tỷ lệ 40%) và điểm bài thi Bộ Công an (chiếm tỷ lệ 60%) được quy về thang điểm 30 làm tròn đến 2 chữ số thập phân cộng với điểm ưu tiên theo quy chế của Bộ GD&ĐT, quy định của Bộ Công an. Công thức tính như sau:

ĐXT = (M1+M2+M3)*2/5+BTBCA*3/5+ĐƯT

Trong đó:

ĐXT: điểm xét tuyển

M1, M2, M3: điểm 3 môn thuộc tổ hợp môn xét tuyển vào trường Công an nhân dân;

BTBCA: điểm bài thi đánh giá của Bộ Công an;

ĐƯT: điểm ưu tiên.

Học viện CSND cũng lưu ý điểm ưu tiên của thí sinh được xác định là tổng điểm ưu tiên khu vực, điểm ưu tiên đối tượng và điểm thưởng quy định của Bộ Công an, theo công thức: ĐƯT = ĐT + KV + Đth. Trong đó ĐƯT là điểm ưu tiên, ĐT là điểm ưu tiên đối tượng, KV là điểm ưu tiên khu vực, Đth là điểm thưởng.

Trường hợp thí sinh đạt tổng điểm của 3 môn thuộc tổ hợp xét tuyển vào trường Công an Nhân dân (chiếm tỷ lệ 40%) và điểm bài thi của Bộ Công an (chiếm tỷ lệ 60%) được quy về thang điểm 30 làm tròn đến 02 chữ số thập phân từ 22,5 điểm trở lên, thì điểm ưu tiên của thí sinh được xác định như sau:

ĐƯT = [(30 - tổng điểm đạt được)/7,5] x (ĐT + KV + Đth)

(Tổng điểm đạt được = (M1+M2+M3)*2/5+BTBCA*3/5).

Mỗi thí sinh được tham gia xét tuyển nhiều phương thức tại Học viện CSND.

Học viện CSND năm nay tuyển sinh tổng 530 chỉ tiêu đào tạo nhóm ngành nghiệp vụ Cảnh sát (Nam: 477; Nữ: 53); theo từng phương thức tuyển sinh, địa bàn và giới tính, cụ thể:

Hai trường Công an công bố đề án tuyển sinh 2023 - 2

Nguồn: Học viện CSND

Học viện CSND xét tuyển 4 tổ hợp theo kết quả thi tốt nghiệp THPT là A00 (Toán, Lý, Hóa); A01 (Toán, Lý, Anh); C03 (Toán, Văn, Sử) và D01 (Toán, Anh, Văn).

Các quy định sơ tuyển, tuyển thẳng theo quy định của Bộ Công an đã được thông tin trong hướng dẫn tuyển sinh.Trường Đại học CSND cũng xét tuyển theo 3 phương thức như Học viện CSND với tổng 420 chỉ tiêu và chỉ tuyển thí sinh từ Đà Nẵng trở vào.

Các thí sinh tham gia xét tuyển phương thức 3 vào các trường Công an nói chung và vào Học viện CSND, Trường Đại học CSND nói riêng phải tham gia bài thi đánh giá của Bộ Công an tổ chức vào ngày 2-3/7 tới.

Nguồn: https://tienphong.vn/hai-truong-cong-an-cong-bo-de-an-tuyen-sinh-2023-post1522499.tpo

Thi tuyển vào các trường công an năm 2023: Những điểm mới nhất thí sinh cần ghi nhớ

Bộ Công an vừa chốt phương án tuyển sinh vào ngành 2023, trong đó quy định đối tượng, chỉ tiêu, thời gian thi đánh giá, các phương thức xét tuyển với nhiều điểm mới.

Chia sẻ
Theo Nghiêm Huê (Tiền Phong)
Khối các trường công an Xem thêm
Báo lỗi nội dung