Cấm giáo viên giới thiệu sách tham khảo

Bộ GD-ĐT vừa có công văn gửi các Sở GD&ĐT về sử dụng sách, tài liệu tham khảo trong trường phổ thông.

Theo đó, công văn nêu rõ tuyệt đối không được lưu hành, sử dụng sách có nội dung không lành mạnh và sách có biểu hiện vi phạm pháp luật trong nhà trường. Không được sử dụng sách có nội dung không phù hợp với chương trình giáo dục phổ thông.

Bộ GD-ĐT yêu cầu người đứng đầu các cơ sở giáo dục phổ thông chịu trách nhiệm về danh mục sách tham khảo lưu hành trong đơn vị mình.

Xây dựng, củng cố thư viện nhằm từng bước đáp ứng nhu cầu sử dụng sách tham khảo của cán bộ quản lý, giáo viên và học sinh trong nhà trường.

Tuyệt đối không được lưu hành, sử dụng sách có nội dung không lành mạnh và sách có biểu hiện vi phạm pháp luật trong nhà trường. Không được sử dụng sách có nội dung không phù hợp với chương trình giáo dục phổ thông.

Cấm giáo viên giới thiệu sách tham khảo - 1

Sách có in cờ Trung Quốc vừa bị thu hồi. Ảnh: Minh Đức

Trường hợp phát hiện sách giáo khoa có sai sót, có nội dung không lành mạnh hoặc có biểu hiện vi phạm pháp luật, cần kịp thời báo cáo với các cơ quan có thẩm quyền để có biện pháp xử lý.

Giáo viên, học sinh khi sử dụng sách tham khảo nếu gặp tình huống có cách hiểu khác nhau về một nội dung nào đó giữa sách tham khảo và sách giáo khoa thì phải lấy sách giáo khoa làm căn cứ để giảng dạy, học tập.

Ngòai ra, công văn cũng yêu cầu cán bộ quản lý, giáo viên, nhân viên của các cơ sở giáo dục phổ thông tuyệt đối không được thực hiện hoặc tham gia thực hiện việc giới thiệu, quảng bá, vận động mua, phát hành sách tham khảo tới học sinh hoặc cha mẹ học sinh dưới bất kỳ hình thức nào.

Kịp thời báo cáo với cơ quan quản lý cấp trên và thông báo đến các cơ sở giáo dục phổ thông trên địa bàn về các trường hợp phát hiện sách có sai sót ảnh hưởng đến dạy học và giáo dục; các loại sách không phù hợp với chương trình giáo dục phổ thông; sách có dấu hiệu vi phạm pháp luật.

Xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm về quản lý, sử dụng sách và tài liệu tham khảo theo quy định hiện hành.

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Đỗ Hợp (Tiền Phong)
Báo lỗi nội dung