Nguồn: http://danviet.vn/loat-10x-viet-thi-hoa-hau-co-dac-diem-co-the-tuyet-tac-tieu-thu-rmit-troi-hon-...

Theo Cát Mây (Dân Việt)

sự kiện Hoa hậu Việt Nam