Những "bóng hồng hét ra lửa" của Xuân Bắc ngày ấy - bây giờ

Mây không chỉ là một người vợ đanh đá mà còn là đầu nguồn của nhiều đau khổ trong cuộc đời Núi sau này, sau đó cô đã mất tích cùng nhân tình vốn cũng là một tay “tứ chiếng giang hồ”, để lại đứa con nhỏ dại cho Núi.
Theo Nguyệt Anh (Dân Việt)

sự kiện Xuân Bắc