18 trải nghiệm mạo hiểm chỉ dành cho người gan dạ

Sự kiện:

Du lịch, lễ hội

Tuyến đường đi bộ trên núi, Trung Quốc: Lối đi bộ nguy hiểm nhất trên núi nằm trên núi Hoa Sơn gần thành phố Tây An, tỉnh Thiểm Tây, Trung Quốc. Nó được xây dựng bằng những tấm ván hẹp trên vách núi dựng đứng và không hề có hàng rào chắn.
Theo Huy Phong (Theo Bright Side) (Dân Việt)

sự kiện Du lịch, lễ hội