Chỉ số không khí

Hà Nội
120
TP HCM
68
Hải Phòng
93
Nha Trang
91
Đà Nẵng
61
Đà Lạt
57
Tốt
Xấu
Kém

Thời tiết trong ngày

Hà Nội 10:02 - 23/10/2020
Thay đổi khu vực
26.9oC
Ít mây, trời nắng ( AWS, cập nhật 9h40)
Hôm nay
(23/10 Thứ Sáu)
18oC - 30oC
Ngày mai
(24/10 Thứ Bảy)
17oC - 29oC
Ngày kia
(25/10 Chủ Nhật)
20oC - 24oC

Hiện tại Hôm nay
23/10 Thứ Sáu
Ngày mai
24/10 Thứ Bảy
Ngày kia
25/10 Chủ Nhật

TP.HCM

26oC
Nhiều mây, không mưa
25oC - 31oC
Có mây, không mưa
26oC - 32oC
Có mây, không mưa
26oC - 30oC
Có mây, có mưa rào và dông

Đà Nẵng

23oC
Nhiều mây, không mưa
22oC - 27oC
Có mây, có mưa rào
22oC - 26oC
Có mây, có mưa rào
21oC - 26oC
Nhiều mây, có mưa vừa

Nha Trang

25oC
Nhiều mây, không mưa
24oC - 31oC
Có mây, không mưa
24oC - 30oC
Có mây, có mưa rào và dông
24oC - 30oC
Nhiều mây, có mưa, mưa rào

Hải Phòng

19oC
Mây thay đổi, trời nắng
19oC - 29oC
Ít mây, ngày trời nắng
19oC - 28oC
Ít mây, ngày trời nắng
20oC - 25oC
Nhiều mây, có mưa, mưa rào

Cần Thơ

27oC
Nhiều mây, không mưa
25oC - 31oC
Có mây, không mưa
25oC - 32oC
Có mây, không mưa
25oC - 32oC
Có mây, có mưa rào và dông

Vinh

20oC
Nhiều mây, không mưa
18oC - 29oC
Có mây, không mưa
18oC - 29oC
Có mây, không mưa
21oC - 24oC
Nhiều mây, có mưa to

Sơn La

14oC
Ít mây, trời nắng
14oC - 27oC
Ít mây, ngày trời nắng
15oC - 27oC
Ít mây, ngày trời nắng
16oC - 24oC
Nhiều mây, có mưa, mưa rào

Việt Trì

19oC
Ít mây, trời nắng
19oC - 30oC
Ít mây, ngày trời nắng
19oC - 29oC
Ít mây, ngày trời nắng
21oC - 24oC
Nhiều mây, có mưa, mưa rào

Pleicu

19oC
Nhiều mây, không mưa
18oC - 28oC
Có mây, không mưa
18oC - 28oC
Có mây, không mưa
19oC - 27oC
Có mây, có mưa rào và dông

An Giang

Đang cập nhật
26oC - 32oC
Có mây, không mưa
25oC - 33oC
Có mây, không mưa
26oC - 32oC
Có mây, có mưa rào và dông

Bắc cạn

Đang cập nhật
13oC - 28oC
Ít mây, ngày trời nắng
15oC - 27oC
Ít mây, ngày trời nắng
17oC - 25oC
Có mây, có mưa rào và dông

Bắc Giang

Đang cập nhật
17oC - 29oC
Ít mây, ngày trời nắng
16oC - 28oC
Ít mây, ngày trời nắng
21oC - 26oC
Nhiều mây, có mưa, mưa rào

Bạc Liêu

Đang cập nhật
24oC - 31oC
Có mây, có mưa rào và dông
24oC - 30oC
Có mây, có mưa rào và dông
23oC - 29oC
Có mây, có mưa rào và dông

Bắc Ninh

Đang cập nhật
19oC - 29oC
Ít mây, ngày trời nắng
19oC - 29oC
Ít mây, ngày trời nắng
20oC - 26oC
Nhiều mây, có mưa, mưa rào

Bến Tre

Đang cập nhật
25oC - 30oC
Có mây, có mưa rào và dông
27oC - 30oC
Có mây, không mưa
26oC - 29oC
Có mây, có mưa rào và dông

Bình Định

Đang cập nhật
24oC - 31oC
Có mây, không mưa
23oC - 31oC
Có mây, không mưa
25oC - 29oC
Nhiều mây, có mưa, mưa rào

Bình Phước

Đang cập nhật
23oC - 32oC
Có mây, không mưa
23oC - 32oC
Có mây, không mưa
23oC - 31oC
Có mây, có mưa rào và dông

Cà Mau

Đang cập nhật
25oC - 30oC
Có mây, có mưa rào và dông
25oC - 32oC
Có mây, có mưa rào và dông
25oC - 30oC
Có mây, có mưa rào và dông

Cao Bằng

Đang cập nhật
13oC - 28oC
Ít mây, ngày trời nắng
15oC - 27oC
Ít mây, ngày trời nắng
16oC - 23oC
Nhiều mây, có mưa, mưa rào

Đà Lạt

Đang cập nhật
17oC - 27oC
Có mây, có mưa rào
19oC - 27oC
Có mây, không mưa
18oC - 28oC
Có mây, có mưa rào và dông

Đắk Lắk

Đang cập nhật
20oC - 28oC
Có mây, không mưa
21oC - 27oC
Có mây, không mưa
22oC - 27oC
Có mây, có mưa rào

Đắk Nông

Đang cập nhật
20oC - 27oC
Có mây, không mưa
21oC - 27oC
Có mây, không mưa
21oC - 26oC
Có mây, có mưa rào và dông

Điện Biên

Đang cập nhật
17oC - 29oC
Ít mây, ngày trời nắng
17oC - 28oC
Ít mây, ngày trời nắng
17oC - 27oC
Có mây, không mưa

Đồng Nai

Đang cập nhật
25oC - 33oC
Có mây, không mưa
25oC - 33oC
Có mây, không mưa
25oC - 31oC
Có mây, có mưa rào và dông

Đồng Tháp

Đang cập nhật
25oC - 32oC
Có mây, không mưa
25oC - 32oC
Có mây, không mưa
26oC - 31oC
Có mây, có mưa rào và dông

Hà Giang

Đang cập nhật
15oC - 31oC
Ít mây, ngày trời nắng
19oC - 30oC
Ít mây, ngày trời nắng
20oC - 29oC
Có mây, không mưa

Hà Tĩnh

Đang cập nhật
19oC - 29oC
Có mây, không mưa
18oC - 29oC
Có mây, không mưa
19oC - 25oC
Nhiều mây, có mưa to

Hải Dương

Đang cập nhật
18oC - 29oC
Ít mây, ngày trời nắng
18oC - 29oC
Ít mây, ngày trời nắng
21oC - 26oC
Nhiều mây, có mưa, mưa rào

Hậu Giang

Đang cập nhật
25oC - 32oC
Có mây, không mưa
25oC - 33oC
Có mây, không mưa
25oC - 32oC
Có mây, có mưa rào và dông

Hòa Bình

Đang cập nhật
16oC - 30oC
Ít mây, ngày trời nắng
17oC - 29oC
Ít mây, ngày trời nắng
18oC - 24oC
Nhiều mây, có mưa, mưa rào

Hưng Yên

Đang cập nhật
18oC - 29oC
Ít mây, ngày trời nắng
17oC - 29oC
Ít mây, ngày trời nắng
21oC - 25oC
Nhiều mây, có mưa, mưa rào

Kiên Giang

Đang cập nhật
25oC - 32oC
Có mây, có mưa rào và dông
24oC - 33oC
Có mây, không mưa
25oC - 31oC
Có mây, có mưa rào và dông

Kon Tum

Đang cập nhật
19oC - 27oC
Có mây, không mưa
21oC - 29oC
Có mây, không mưa
21oC - 27oC
Có mây, có mưa rào

Lai Châu

Đang cập nhật
13oC - 25oC
Ít mây, ngày trời nắng
13oC - 24oC
Ít mây, ngày trời nắng
13oC - 24oC
Có mây, không mưa

Lạng Sơn

Đang cập nhật
13oC - 27oC
Ít mây, ngày trời nắng
14oC - 26oC
Ít mây, ngày trời nắng
16oC - 23oC
Nhiều mây, có mưa, mưa rào

Lào Cai

Đang cập nhật
17oC - 30oC
Ít mây, ngày trời nắng
19oC - 29oC
Ít mây, ngày trời nắng
20oC - 28oC
Có mây, không mưa

Long An

Đang cập nhật
26oC - 32oC
Có mây, không mưa
26oC - 32oC
Có mây, không mưa
27oC - 31oC
Có mây, có mưa rào và dông

Nam Định

Đang cập nhật
18oC - 28oC
Ít mây, ngày trời nắng
17oC - 29oC
Ít mây, ngày trời nắng
21oC - 25oC
Nhiều mây, có mưa, mưa rào

Ninh Bình

Đang cập nhật
20oC - 29oC
Ít mây, ngày trời nắng
17oC - 29oC
Ít mây, ngày trời nắng
21oC - 25oC
Nhiều mây, có mưa, mưa rào

Ninh Thuận

Đang cập nhật
23oC - 31oC
Có mây, không mưa
24oC - 30oC
Có mây, không mưa
23oC - 29oC
Nhiều mây, có mưa vừa

Phủ Lý

Đang cập nhật
19oC - 30oC
Ít mây, ngày trời nắng
17oC - 29oC
Ít mây, ngày trời nắng
21oC - 24oC
Nhiều mây, có mưa, mưa rào

Phú Yên

Đang cập nhật
24oC - 30oC
Có mây, không mưa
24oC - 30oC
Có mây, không mưa
26oC - 30oC
Nhiều mây, có mưa, mưa rào

Quảng Bình

Đang cập nhật
18oC - 28oC
Có mây, không mưa
18oC - 27oC
Có mây, không mưa
18oC - 25oC
Nhiều mây, có mưa to

Quảng Nam

Đang cập nhật
21oC - 26oC
Có mây, có mưa rào
21oC - 26oC
Có mây, có mưa rào và dông
20oC - 26oC
Nhiều mây, có mưa vừa

Quảng Ngãi

Đang cập nhật
22oC - 29oC
Có mây, không mưa
22oC - 29oC
Có mây, không mưa
21oC - 29oC
Nhiều mây, có mưa, mưa rào

Quảng Ninh

Đang cập nhật
19oC - 28oC
Ít mây, ngày trời nắng
20oC - 27oC
Ít mây, ngày trời nắng
21oC - 25oC
Nhiều mây, có mưa, mưa rào

Quảng Trị

Đang cập nhật
20oC - 28oC
Có mây, không mưa
19oC - 27oC
Có mây, có mưa rào
18oC - 26oC
Nhiều mây, có mưa to

Sóc Trăng

Đang cập nhật
25oC - 30oC
Có mây, có mưa rào và dông
26oC - 31oC
Có mây, không mưa
25oC - 31oC
Có mây, có mưa rào và dông

Tây Ninh

Đang cập nhật
24oC - 32oC
Có mây, không mưa
24oC - 32oC
Có mây, không mưa
24oC - 32oC
Có mây, có mưa rào và dông

Thái Bình

Đang cập nhật
18oC - 28oC
Ít mây, ngày trời nắng
17oC - 28oC
Ít mây, ngày trời nắng
21oC - 25oC
Nhiều mây, có mưa, mưa rào

Thái Nguyên

Đang cập nhật
17oC - 29oC
Ít mây, ngày trời nắng
17oC - 28oC
Ít mây, ngày trời nắng
19oC - 25oC
Nhiều mây, có mưa, mưa rào

Thanh Hóa

Đang cập nhật
19oC - 29oC
Có mây, không mưa
19oC - 29oC
Có mây, không mưa
23oC - 27oC
Nhiều mây, có mưa vừa

Huế

Đang cập nhật
21oC - 27oC
Có mây, có mưa rào
21oC - 26oC
Có mây, có mưa rào
20oC - 26oC
Nhiều mây, có mưa vừa

Tiền Giang

Đang cập nhật
25oC - 30oC
Có mây, không mưa
26oC - 32oC
Có mây, không mưa
26oC - 30oC
Có mây, có mưa rào và dông

Tuyên Quang

Đang cập nhật
16oC - 29oC
Ít mây, ngày trời nắng
18oC - 29oC
Ít mây, ngày trời nắng
19oC - 26oC
Có mây, có mưa rào

Vĩnh Long

Đang cập nhật
26oC - 30oC
Có mây, có mưa rào và dông
26oC - 29oC
Có mây, không mưa
25oC - 28oC
Có mây, có mưa rào và dông

Vĩnh Phúc

Đang cập nhật
16oC - 22oC
Ít mây, ngày trời nắng
16oC - 22oC
Ít mây, ngày trời nắng
17oC - 20oC
Nhiều mây, có mưa, mưa rào

Vũng Tàu

Đang cập nhật
25oC - 31oC
Có mây, có mưa rào và dông
26oC - 30oC
Có mây, có mưa rào và dông
26oC - 30oC
Có mây, có mưa rào và dông

Yên Bái

Đang cập nhật
18oC - 30oC
Ít mây, ngày trời nắng
19oC - 30oC
Ít mây, ngày trời nắng
20oC - 26oC
Có mây, không mưa

Cập nhật: 10:02 - 23/10/2020

Nguồn: Trung tâm dự báo khí tượng thủy văn trung ương

Thông tin chỉ mang tính tham khảo, chúng tôi không chịu bất kỳ trách nhiệm gì về việc sử dụng thông tin của các bạn.

Tin thời tiết