Chỉ số không khí

Hà Nội
81
TP HCM
45
Hải Phòng
38
Nha Trang
38
Đà Nẵng
17
Đà Lạt
53
Tốt
Xấu
Kém

Thời tiết trong ngày

Hà Nội 01:38 - 18/05/2022
Thay đổi khu vực
23oC
Đêm nhiều mây ( AWS, cập nhật 01h10)
Hôm nay
(18/05 Thứ Tư)
23oC - 30oC
Ngày mai
(19/05 Thứ Năm)
23oC - 31oC
Ngày kia
(20/05 Thứ Sáu)
24oC - 31oC

Hiện tại Hôm nay
18/05 Thứ Tư
Ngày mai
19/05 Thứ Năm
Ngày kia
20/05 Thứ Sáu

TP.HCM

27oC
Nhiều mây, không mưa
26oC - 33oC
Có mây, ngày có mưa rào và dông
26oC - 32oC
Có mây, có mưa rào và dông
26oC - 33oC
Có mây, có mưa rào và dông

Đà Nẵng

24oC
Nhiều mây, không mưa
24oC - 30oC
Nhiều mây, có mưa, mưa rào
26oC - 31oC
Có mây, không mưa
25oC - 31oC
Có mây, không mưa

Nha Trang

27oC
Đêm nhiều mây
25oC - 31oC
Có mây, ngày có mưa rào và dông
26oC - 30oC
Có mây, có mưa rào và dông
26oC - 30oC
Có mây, có mưa rào và dông

Hải Phòng

22oC
Đêm nhiều mây
21oC - 29oC
Có mây, ngày không mưa
22oC - 29oC
Có mây, không mưa
24oC - 30oC
Có mây, có mưa rào

Huế

Đang cập nhật
22oC - 28oC
Nhiều mây, có mưa dông
23oC - 30oC
Có mây, có mưa rào và dông
24oC - 29oC
Có mây, có mưa rào và dông

Tiền Giang

Đang cập nhật
27oC - 32oC
Có mây, ngày có mưa rào và dông
25oC - 31oC
Có mây, có mưa rào
26oC - 34oC
Có mây, có mưa rào và dông

Tuyên Quang

Đang cập nhật
21oC - 29oC
Có mây, ngày không mưa
23oC - 29oC
Có mây, không mưa
24oC - 31oC
Nhiều mây, có mưa, mưa rào

Vĩnh Long

Đang cập nhật
26oC - 32oC
Có mây, ngày có mưa rào và dông
26oC - 31oC
Có mây, có mưa rào
27oC - 34oC
Có mây, có mưa rào và dông

Vĩnh Phúc

Đang cập nhật
22oC - 29oC
Có mây, ngày không mưa
23oC - 30oC
Có mây, không mưa
24oC - 32oC
Nhiều mây, có mưa, mưa rào

Vũng Tàu

Đang cập nhật
27oC - 30oC
Có mây, ngày có mưa rào và dông
27oC - 30oC
Có mây, có mưa rào và dông
27oC - 31oC
Có mây, có mưa rào và dông

Yên Bái

Đang cập nhật
21oC - 29oC
Có mây, ngày không mưa
23oC - 30oC
Có mây, không mưa
25oC - 31oC
Nhiều mây, có mưa dông

Cần Thơ

27oC
Nhiều mây, không mưa
27oC - 34oC
Có mây, ngày có mưa rào và dông
26oC - 33oC
Có mây, có mưa rào và dông
26oC - 33oC
Có mây, có mưa rào và dông

Pleicu

22oC
Nhiều mây, không mưa
21oC - 29oC
Có mây, ngày có mưa rào và dông
22oC - 27oC
Có mây, có mưa rào và dông
22oC - 28oC
Có mây, có mưa rào và dông

An Giang

Đang cập nhật
27oC - 33oC
Có mây, có mưa rào
26oC - 32oC
Có mây, có mưa rào và dông
26oC - 33oC
Có mây, có mưa rào và dông

Bạc Liêu

Đang cập nhật
26oC - 32oC
Có mây, có mưa rào
25oC - 33oC
Có mây, có mưa rào và dông
26oC - 33oC
Có mây, có mưa rào và dông

Bến Tre

Đang cập nhật
26oC - 33oC
Có mây, ngày có mưa rào và dông
26oC - 33oC
Có mây, có mưa rào và dông
26oC - 33oC
Có mây, có mưa rào và dông

Bình Định

Đang cập nhật
26oC - 30oC
Nhiều mây, có mưa dông
25oC - 29oC
Có mây, có mưa rào và dông
25oC - 32oC
Có mây, có mưa rào và dông

Bình Phước

Đang cập nhật
25oC - 31oC
Có mây, ngày có mưa rào và dông
24oC - 31oC
Có mây, có mưa rào và dông
25oC - 32oC
Có mây, có mưa rào và dông

Cà Mau

Đang cập nhật
28oC - 33oC
Có mây, có mưa rào
25oC - 32oC
Có mây, có mưa rào và dông
25oC - 32oC
Có mây, có mưa rào và dông

Đà Lạt

Đang cập nhật
19oC - 27oC
Có mây, ngày có mưa rào và dông
21oC - 26oC
Có mây, có mưa rào và dông
21oC - 28oC
Có mây, có mưa rào và dông

Đắk Lắk

Đang cập nhật
23oC - 30oC
Có mây, ngày có mưa rào và dông
22oC - 27oC
Có mây, có mưa rào và dông
22oC - 28oC
Có mây, có mưa rào và dông

Đắk Nông

Đang cập nhật
21oC - 28oC
Có mây, ngày có mưa rào và dông
22oC - 27oC
Có mây, có mưa rào và dông
22oC - 28oC
Có mây, có mưa rào và dông

Đồng Nai

Đang cập nhật
27oC - 33oC
Có mây, ngày có mưa rào và dông
27oC - 32oC
Có mây, có mưa rào và dông
27oC - 33oC
Có mây, có mưa rào và dông

Đồng Tháp

Đang cập nhật
26oC - 33oC
Có mây, ngày có mưa rào và dông
26oC - 31oC
Có mây, có mưa rào và dông
27oC - 33oC
Có mây, có mưa rào và dông

Hậu Giang

Đang cập nhật
27oC - 32oC
Có mây, có mưa rào
26oC - 32oC
Có mây, có mưa rào và dông
26oC - 33oC
Có mây, có mưa rào và dông

Kiên Giang

Đang cập nhật
24oC - 31oC
Có mây, ngày không mưa
26oC - 30oC
Có mây, có mưa rào và dông
26oC - 31oC
Có mây, có mưa rào và dông

Long An

Đang cập nhật
26oC - 33oC
Có mây, có mưa rào
26oC - 31oC
Có mây, có mưa rào và dông
27oC - 33oC
Có mây, có mưa rào và dông

Sóc Trăng

Đang cập nhật
27oC - 32oC
Có mây, có mưa rào
25oC - 32oC
Có mây, có mưa rào và dông
25oC - 33oC
Có mây, có mưa rào và dông

Vinh

21oC
Đêm nhiều mây
21oC - 28oC
Có mây, ngày không mưa
23oC - 30oC
Có mây, không mưa
25oC - 31oC
Có mây, không mưa

Sơn La

22oC
Đêm nhiều mây
19oC - 26oC
Có mây, ngày không mưa
20oC - 28oC
Có mây, có mưa rào
21oC - 29oC
Nhiều mây, có mưa, mưa rào

Việt Trì

23oC
Đêm nhiều mây
22oC - 29oC
Có mây, ngày không mưa
23oC - 30oC
Có mây, không mưa
24oC - 32oC
Nhiều mây, có mưa, mưa rào

Bắc cạn

Đang cập nhật
20oC - 28oC
Có mây, ngày không mưa
22oC - 28oC
Có mây, không mưa
23oC - 30oC
Nhiều mây, có mưa dông

Bắc Giang

Đang cập nhật
23oC - 29oC
Có mây, ngày không mưa
23oC - 31oC
Có mây, không mưa
24oC - 30oC
Có mây, có mưa rào và dông

Bắc Ninh

Đang cập nhật
23oC - 30oC
Có mây, ngày không mưa
23oC - 31oC
Có mây, không mưa
25oC - 31oC
Có mây, có mưa rào và dông

Cao Bằng

Đang cập nhật
20oC - 29oC
Có mây, ngày không mưa
22oC - 30oC
Có mây, không mưa
24oC - 32oC
Có mây, có mưa rào

Điện Biên

Đang cập nhật
21oC - 27oC
Nhiều mây, có mưa, mưa rào
23oC - 28oC
Có mây, có mưa rào
23oC - 27oC
Nhiều mây, có mưa, mưa rào

Hà Giang

Đang cập nhật
21oC - 28oC
Có mây, ngày không mưa
23oC - 29oC
Có mây, có mưa rào
24oC - 31oC
Nhiều mây, có mưa, mưa rào

Hà Tĩnh

Đang cập nhật
22oC - 27oC
Có mây, ngày không mưa
23oC - 28oC
Có mây, không mưa
25oC - 30oC
Có mây, có mưa rào và dông

Hải Dương

Đang cập nhật
22oC - 28oC
Có mây, ngày không mưa
23oC - 31oC
Có mây, không mưa
25oC - 31oC
Có mây, có mưa rào và dông

Hòa Bình

Đang cập nhật
23oC - 29oC
Có mây, ngày không mưa
24oC - 31oC
Có mây, không mưa
25oC - 33oC
Nhiều mây, có mưa, mưa rào

Hưng Yên

Đang cập nhật
22oC - 28oC
Có mây, ngày không mưa
23oC - 31oC
Có mây, không mưa
25oC - 31oC
Có mây, có mưa rào

Kon Tum

Đang cập nhật
23oC - 31oC
Có mây, ngày có mưa rào và dông
21oC - 27oC
Có mây, có mưa rào và dông
21oC - 28oC
Có mây, có mưa rào và dông

Lai Châu

Đang cập nhật
18oC - 21oC
Nhiều mây, không mưa
20oC - 23oC
Có mây, không mưa
20oC - 23oC
Nhiều mây, có mưa, mưa rào

Lạng Sơn

Đang cập nhật
19oC - 29oC
Có mây, ngày không mưa
21oC - 30oC
Có mây, không mưa
23oC - 31oC
Có mây, có mưa rào

Lào Cai

Đang cập nhật
21oC - 28oC
Có mây, ngày không mưa
24oC - 30oC
Có mây, không mưa
25oC - 33oC
Nhiều mây, có mưa, mưa rào

Nam Định

Đang cập nhật
22oC - 28oC
Có mây, ngày không mưa
23oC - 31oC
Có mây, không mưa
25oC - 31oC
Có mây, có mưa rào

Ninh Bình

Đang cập nhật
22oC - 29oC
Có mây, ngày không mưa
23oC - 31oC
Có mây, không mưa
25oC - 31oC
Có mây, có mưa rào

Ninh Thuận

Đang cập nhật
25oC - 31oC
Có mây, ngày có mưa rào và dông
25oC - 32oC
Có mây, có mưa rào và dông
26oC - 32oC
Có mây, không mưa

Phủ Lý

Đang cập nhật
22oC - 29oC
Có mây, ngày không mưa
23oC - 31oC
Có mây, không mưa
25oC - 31oC
Có mây, có mưa rào

Phú Yên

Đang cập nhật
25oC - 32oC
Có mây, ngày có mưa rào và dông
25oC - 30oC
Có mây, có mưa rào và dông
25oC - 32oC
Có mây, có mưa rào và dông

Quảng Bình

Đang cập nhật
22oC - 29oC
Có mây, ngày không mưa
23oC - 30oC
Có mây, có mưa rào và dông
24oC - 31oC
Có mây, không mưa

Quảng Nam

Đang cập nhật
23oC - 31oC
Nhiều mây, có mưa dông
24oC - 31oC
Có mây, có mưa rào và dông
24oC - 31oC
Có mây, có mưa rào và dông

Quảng Ngãi

Đang cập nhật
24oC - 30oC
Nhiều mây, có mưa dông
23oC - 30oC
Có mây, có mưa rào và dông
24oC - 32oC
Có mây, có mưa rào và dông

Quảng Ninh

Đang cập nhật
21oC - 28oC
Có mây, ngày không mưa
23oC - 27oC
Có mây, không mưa
24oC - 29oC
Có mây, có mưa rào

Quảng Trị

Đang cập nhật
23oC - 27oC
Nhiều mây, có mưa dông
24oC - 30oC
Có mây, không mưa
24oC - 31oC
Có mây, không mưa

Tây Ninh

Đang cập nhật
26oC - 33oC
Có mây, ngày có mưa rào và dông
25oC - 31oC
Có mây, có mưa rào và dông
26oC - 33oC
Có mây, có mưa rào và dông

Thái Bình

Đang cập nhật
22oC - 28oC
Có mây, ngày không mưa
23oC - 30oC
Có mây, không mưa
25oC - 30oC
Có mây, có mưa rào

Thái Nguyên

Đang cập nhật
22oC - 29oC
Có mây, ngày không mưa
23oC - 30oC
Có mây, không mưa
25oC - 31oC
Nhiều mây, có mưa, mưa rào

Thanh Hóa

Đang cập nhật
21oC - 28oC
Có mây, ngày không mưa
24oC - 30oC
Có mây, không mưa
25oC - 30oC
Có mây, không mưa

Cập nhật: 01:38 - 18/05/2022

Nguồn: Trung tâm dự báo khí tượng thủy văn trung ương

Thông tin chỉ mang tính tham khảo, chúng tôi không chịu bất kỳ trách nhiệm gì về việc sử dụng thông tin của các bạn.

Tin thời tiết