Nguồn: http://danviet.vn/btv-thoi-su-19h-hoai-anh-vao-vai-toi-pham-ma-tuy-than-thiet-voi-loat-sao-nam-h...

Theo Ngà Lê (Dân Việt)

sự kiện BTV Hoài Anh