Theo Oanh Nguyễn (Dân Việt)

sự kiện Miss World 2019