Tây Du Ký hài: Mời bánh Hằng Nga

Thứ Tư, ngày 06/03/2013 14:00 PM (GMT+7)

Mời bánh mỹ nhân đã khó, mời bánh Hằng Nga còn khó hơn nhưng Bát Giới vẫn cứ thử.

Sự kiện: Tây Du Ký hài

Tây Du Ký hài: Mời bánh Hằng Nga - 1

Tây Du Ký hài: Mời bánh Hằng Nga - 2

Lại một lần khác...

Tây Du Ký hài: Mời bánh Hằng Nga - 3

Tây Du Ký hài: Mời bánh Hằng Nga - 4

(Khám phá)
sự kiện Tây Du Ký hài