Tây Du Ký hài: Ăn xin lúc nửa đêm

Sự kiện: Tây Du Ký hài

Đang đêm, sư phụ gọi đệ tử ra ngoài đường hành khất và khuyến khích một câu...

Tây Du Ký hài: Ăn xin lúc nửa đêm - 1

Tây Du Ký hài: Ăn xin lúc nửa đêm - 2

Tối hôm ấy, sư phụ có khách quý tới thăm.

Tây Du Ký hài: Ăn xin lúc nửa đêm - 3

Tây Du Ký hài: Ăn xin lúc nửa đêm - 4

Chia sẻ
Gửi góp ý
([Tên nguồn])
Tây Du Ký hài Xem thêm
Báo lỗi nội dung