Tây Du Ký hài: Ăn xin lúc nửa đêm

Thứ Ba, ngày 05/03/2013 13:39 PM (GMT+7)
Chia sẻ

Đang đêm, sư phụ gọi đệ tử ra ngoài đường hành khất và khuyến khích một câu...

Sự kiện: Tây Du Ký hài

Tây Du Ký hài: Ăn xin lúc nửa đêm - 1

Tây Du Ký hài: Ăn xin lúc nửa đêm - 2

Tối hôm ấy, sư phụ có khách quý tới thăm.

Tây Du Ký hài: Ăn xin lúc nửa đêm - 3

Tây Du Ký hài: Ăn xin lúc nửa đêm - 4

Chia sẻ
(Khám phá)
sự kiện Tây Du Ký hài
Báo lỗi nội dung