Công sở khiếp sợ họp hành

Công sở khiếp sợ họp hành Thấy điện thoại sếp gọi, dù đang ăn trưa, các nhân viên cũng phải ba chân bốn cẳng chạy về cho kịp cuộc họp.