Ngày trở về ở Carina

Ngày trở về ở Carina Đến thời điểm này, các cư dân chung cư Carina (quận 8, TP.HCM) đã dần trở về căn hộ của mình để sinh sống sau...