Thùy Vân - Ảnh: Lý Võ Phú Hưng

sự kiện Bước nhảy hoàn vũ 2016