Siu Black nấc nghẹn nhận lỗi

Thứ Hai, ngày 12/08/2013 01:23 AM (GMT+7)

Họa mi núi rừng đã không cầm được nước mắt, nhận lỗi và xin tất cả mọi người tha thứ.

Siu Black nấc nghẹn nhận lỗi - 1

Hoài Linh

Siu Black nấc nghẹn nhận lỗi - 2

Trang Nhung

Siu Black nấc nghẹn nhận lỗi - 3

Vân Khánh

Siu Black nấc nghẹn nhận lỗi - 4

Kyo York

Siu Black nấc nghẹn nhận lỗi - 5

Minh Thuận

Siu Black nấc nghẹn nhận lỗi - 6

Nam Khánh

Siu Black nấc nghẹn nhận lỗi - 7

Hòa Hiệp - Bá Thắng

Theo Tuấn Nguyễn - Ảnh: Chiêu Quân (Khampha.vn)
sự kiện Siu Black và scandal nợ nần