Bệnh vì ánh sáng màn hình

Bệnh vì ánh sáng màn hình Nhiều người hay đau đầu có khuynh hướng tìm xem trong đầu có gì trục trặc. Ít ai lưu ý đến đôi mắt mặc dầu...