Tăng gần 500 tỷ chỉ sau vài tháng, ngôi nhà có giá bằng cả một làng có gì?

Sự kiện:

Nhà đẹp

Hiện tại, mức giá mà chủ nhân dinh thự, ông Nile Niami, yêu cầu là 79,9 triệu đô la (~1.854 tỷ đồng), tăng 20 triệu đô la so với con số 59,9 triệu đô la (~1.389 tỷ đồng) vào tháng 5 năm 2019.
Theo Huy Nguyễn (Theo BI) (Dân Việt)

sự kiện Nhà đẹp