Theo Hạ Nhiên, ảnh: Chung Thanh Phong (Dân Việt)

sự kiện Kỳ Hân