Photo: Phong Pro; Stylist: Ivy Nhi; Make & Hair: Milla Dương; Support: Rey Nguyên & Bao KenDi

sự kiện Ảnh girl xinh hot