Nguồn: http://danviet.vn/lam-vo-van-duc-co-giao-mam-non-xu-nghe-co-cuoc-song-sung-suong-van-nguoi-mo-50...

Theo Hạ Nhiên (Dân Việt)

sự kiện Phan Văn Đức