Theo Hạ Nhiên (Dân Việt)

sự kiện Chuyện tình Mạc Hồng Quân và Ly Kute