Quang Hải tịt ngòi!

Quang Hải tịt ngòi! Im tiếng suốt từ cuối năm 2019, Quang Hải khiến những người yêu mến cảm thấy lo.