Hồi sinh sông Tô Lịch

Hồi sinh sông Tô Lịch Việc thí điểm xử lý sông Tô Lịch bằng công nghệ nano bước đầu đã có những chuyển biến tích cực, song để hồi...