Nguồn: http://danviet.vn/nuoi-con-da-trau-so-tieng-on-nong-dan-viet-kiem-tien-ty-nam-50202015101073278....

Theo Nghi Dung (Tổng hợp) (Dân Việt)

sự kiện Kinh tế toàn cảnh