Nguồn: http://danviet.vn/nhung-dai-gia-viet-co-so-thich-dot-tien-de-do-xe-50202022101051682.htm

Theo Hương Nguyễn (Tổng Hợp) (Dân Việt)

sự kiện Đắt - Độc - Lạ