Nguồn: http://danviet.vn/mo-vang-duoi-re-cay-nhin-kinh-di-ma-dao-len-ban-vai-trieu-dong-kg-502021216944...

Theo Hương Nguyễn (Tổng Hợp) (Dân Việt)

sự kiện Đắt - Độc - Lạ