Loại quả mọc hoang cả nghìn năm, voi ăn là say, nhặt đem bán mà "hốt bạc"

 Đây là một nguồn thực phẩm quan trọng của người dân địa phương. Marula cũng được sử dụng để nấu một loại rượu phổ biến gọi là Amarula. 

 Đây là một nguồn thực phẩm quan trọng của người dân địa phương. Marula cũng được sử dụng để nấu một loại rượu phổ biến gọi là Amarula. 

Nguồn: http://danviet.vn/loai-qua-moc-hoang-ca-nghin-nam-voi-an-la-say-nhat-dem-ban-ma-hot-bac-50202137...

Theo Hương Nguyễn (Tổng Hợp) (Dân Việt)

Đắt - Độc - Lạ

Xem thêm
Báo lỗi nội dung