Gom đá quý kết thành cây đào nặng 2 tấn, có tiền cũng khó mua

Đoàn nghệ thuật Đoàn Quyết Thắng - Diệu Hương (Tây Hồ, Hà Nội) là chủ nhân của cây đào làm từ đá quý này. Đoàn nghệ thuật này đem cây đi rất nhiều triển lãm ở các nơi và đạt nhiều giải.

Nguồn: http://danviet.vn/media/gom-da-quy-ket-thanh-cay-dao-nang-2-tan-co-tien-cung-kho-mua-1037705.htm...

Theo Anh Thư (Dân Việt)

sự kiện Đắt - Độc - Lạ