Nguồn: http://danviet.vn/giong-dao-so-huong-nam-dieu-hoa-ca-vu-tet-dai-gia-co-tien-cung-kho-so-huu-5020...

Theo Thanh Thúy (Dân Việt)

sự kiện Mở cửa thấy Tết