Nguồn: http://danviet.vn/2-vien-gach-dat-vo-ly-nhung-van-duoc-san-lung-vien-dau-tien-co-gia-tien-ty-502...

Theo Hương Nguyễn (Tổng Hợp) (Dân Việt)

sự kiện Đắt - Độc - Lạ