Video: Muay Thai đọ sức với Taekwondo

Nếu chỉ sử dụng đòn chân, Muay Thai với Taekwondo không chênh lệch quá nhiều.

Ngọc Duy
Báo lỗi nội dung