Video funny TOM & JERRY: Từ nhà ra đường

Sự kiện: Tom and Jerry

Cuộc đuổi bắt bắt đầu khi Jerry bị rơi từ trên cao xuống nơi Tom đang nghỉ ngơi, chú mèo lại bắt đầu nghĩ ra những trò quái ác để bắt nạt chú chuột bé nhỏ, cuối cùng chú mèo xấu tính cũng bị nhận lấy hình phạt thích đáng.

Chia sẻ
(Khám phá)
Tom and Jerry Xem thêm
Báo lỗi nội dung