Video funny TOM & JERRY: Thời cổ đại

Lần này cuộc chiến giữa Tom và Jerry lại xảy ra ở thời cổ đại. Và hãy cùng theo dõi xem thời cổ đại đó Tom sẽ đánh bại chuột Jerry theo cách nào.

Chia sẻ
(Khám phá)
Báo lỗi nội dung