Video funny TOM & JERRY: Bay vào vũ trụ

Jerry đã đọc được bảng thông báo tìm kiếm người để bay vào vũ trụ và anh chàng bắt đầu thích thú với điều đó. Hãy xem điều gì xảy ra với Jerry và người liên quan vẫn sẽ là mèo Tom.

Chia sẻ
(Khám phá)
Báo lỗi nội dung