Vì nhổ kẹo cao su ra đường

Giá như cứ mỗi lần nhổ kẹo cao su bừa bãi mà bị như này thì chắc chẳng còn ai dám nữa.

Chia sẻ
(Khám phá)
Báo lỗi nội dung