Hài Minh Béo: Đôi bạn đi chùa

Thứ Hai, ngày 03/11/2014 09:20 AM (GMT+7)

Hãy cùng Minh Béo lên chùa để xin quẻ đỏ đen xem có thay đổi số phận mình không.

Sự kiện: Minh Béo

Theo Chém chuối (Khám phá)
sự kiện Minh Béo