Clip hài: Lời cuối cho tình yêu

Khi không đặt hoặc đặt tiền tổ ít, thì lập tức thầy bói sẽ phán lời cuối luôn, và lời cuối cho tình yêu của cô gái trong clip dưới đây là " ế ".

Chia sẻ
(Khám phá)
Báo lỗi nội dung