Cục gỗ hay cá sấu?

Cười vỡ bụng với thông điệp mà đoạn clip dưới đây mạng lại cho người xem không cãi nhau với thằng ngu”, chứng minh luôn.

Chia sẻ
(Khám phá)
Báo lỗi nội dung