Xem ai "dê" hơn

Hãy xem và biểu quyết, ở điều kiện thuận lợi không bị ai dòm ngó, thì đàn ông hay đàn bà "dê" hơn.

Chia sẻ
(Khám phá)
Báo lỗi nội dung