Xem ai "dê" hơn

Thứ Hai, ngày 19/08/2013 07:55 AM (GMT+7)

Hãy xem và biểu quyết, ở điều kiện thuận lợi không bị ai dòm ngó, thì đàn ông hay đàn bà "dê" hơn.

(Khám phá)
Báo lỗi nội dung