Lưu ý về tuyển sinh đầu cấp năm học 2021-2022 tại Hà Nội

Lưu ý về tuyển sinh đầu cấp năm học 2021-2022 tại Hà Nội

Hôm nay, 25-6, để chuẩn bị cho việc đăng ký tuyển sinh trực tuyến cho học sinh cuối cấp vào mầm non, lớp 1, lớp 6 năm học 2021-2022 sắp tới, hệ thống tuyển sinh đầu cấp của thành phố Hà Nội sẽ mở cổng thử nghiệm diện rộng. Nhà trường đã cung cấp thông tin tài khoản của học sinh, phụ huynh có thể sử dụng để thử nghiệm (lưu ý đây chỉ là thử nghiệm, không phải là kết quả tuyể

Giáo dục - du học

Xem thêm