Phát hiện xác máy bay Mỹ dưới ao tôm ở Trà Vinh

Phát hiện xác máy bay Mỹ dưới ao tôm ở Trà Vinh

Trong quá trình cải tạo hồ để nuôi tôm, một người dân ở Trà Vinh phát hiện xác máy bay trong lòng hồ. Bước đầu, qua các chữ in trên vật thể, xác định là xác máy bay của Hải quân Mỹ, thuộc phi đoàn khu trục 514 (trong thời kỳ chiến tranh)...

Tin tức trong ngày

Xem thêm

GÓP Ý GIAO DIỆN